Eisen voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Studenten die de bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen en de
masteropleiding Medical Natural Sciences, specialisatie Medical Physics,
afronden kunnen een certificaat krijgen waarin staat dat hun vooropleiding
voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische
Fysica (NVKF) voor toegang tot de postinitiële opleiding in de Klinische Fysica.

Om deze te kunnen behalen gelden volgens het Onderwijs- en Examenreglement (OER) de volgende eisen:

Binnen de bachelor
Vakken die behaald moeten zijn:

  • Alle vakken uit de minor Biomedische Beeldvorming
  • Gezondheidszorgsystemen
  • Inleiding Systeembiologie
  • Project systeemmoddeleren voor MNW

Stages:
Een bachelorproject in de Medische Fysica of Fysica van leven richting

 

Binnen de master
Vakken die behaald moeten zijn in de Medical Physics richting:

  • Biomedical Optics
  • Electronics and Signal Processing
  • Physics of Organs I
  • Parameter Estimation in Medical and Biological Sciences

Stages:
Een Major Research Project in de richting Medical Physics
Een Colloquium/Literature Thesis over een fysica onderwerp

Sponsoren

Sponsor chupitos