Nieuws

VU Introductiedagen

IntroducCie
18 mei 2020

Op dit moment wordt er gekeken naar een manier om de VU introductiedagen te laten plaatsvinden doordat dit niet meer door kan gaan zoals vorige jaren in verband met COVID-19. Zodra er meer informatie bekend is over hoe de dagen ingericht gaan worden zal dit op de site komen te staan.

Sponsoren

Sponsor chupitos