Aansluitende masters

Zodra je klaar bent met de bachelor Medische Natuurwetenschappen, zijn er meerdere masters waar je kan instromen. Hieronder is een overzicht te vinden met masters waar je wel en niet toelaatbaar tot bent en of er eventueel aanvullende eisen zijn.

        UNIVERSITEIT                                     OPLEIDING     WEL/NIET TOELAATBAAR?                                                                    OPMERKING
VU Amsterdam Biomedical Technology and Physics: Communication track Wel Aansluitende master van Medische Natuurwetenschappen. Direct toelaatbaar na afronding bachelor MNW.
VU Amsterdam Biomedical Technology and Physics: Education track Wel Aansluitende master van Medische Natuurwetenschappen. Direct toelaatbaar na afronding bachelor MNW.
VU Amsterdam Biomedical Technology and Physics: Research track Wel Aansluitende master van Medische Natuurwetenschappen. Direct toelaatbaar na afronding bachelor MNW.
VU Amsterdam Biomedical Technology and Physics: Society track Wel Aansluitende master van Medische Natuurwetenschappen. Direct toelaatbaar na afronding bachelor MNW.

Erasmus University

Clinical Research Wel  
Erasmus University European Master in Health Economics and Management Onzeker

Neem contact op met de Admissions Office (toelatingsbureau)

Erasmus University Health Economics & Law Onzeker

Neem contact op met de Admissions Office (toelatingsbureau)

Erasmus University Infection and Immunity Wel

Kennis wordt getest aan de hand van tentamencijfers en interview. Vooral kennis van Immunologie is belangrijk, eigen 'bijscholing' wordt hiervoor aangeraden.

Erasmus University Molecular Medicine Misschien

Minor en/of eindproject vooraf nodig in biomedische/biologische context

Leiden Universiteit (LUMC) Health, Ageing and Society Wel Direct toelaatbaar na afronding bachelor Medische Natuurwetenschappen
Leiden Universiteit Advanced Computing and Systems (MSc) Onzeker

Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science.

Leiden Universiteit Bio-Pharmaceutical Sciences (MSc) Mogelijk

Wordt per student individueel vastgesteld. Minor in farmacie verhoogt de toelatingskans

Leiden Universiteit Bio-Pharmaceutical Sciences and Business Studies (MSc) Mogelijk

Wordt per student individueel vastgesteld. Minor in farmacie verhoogt de toelatingskans

Leiden Universiteit Bio-Pharmaceutical Sciences and Education (MSc) Mogelijk

Wordt per student individueel vastgesteld. Minor in farmacie verhoogt de toelatingskans

Leiden Universiteit Bio-Pharmaceutical Sciences and Science Communication and Society (MSc) Mogelijk

Wordt per student individueel vastgesteld. Minor in farmacie verhoogt de toelatingskans

Leiden Universiteit Computer Science (MSc) Onzeker

Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science.

Leiden Universiteit Computer Science and Education (MSc) Onzeker

Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science.

Leiden Universiteit Computer Science and Science Communication & Society (MSc) Onzeker

Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science.

Leiden Universiteit Data Science: Computer Science (MSc) Onzeker

Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science.

Leiden Universiteit Foundations of Computing (MSc) Onzeker

Toelating wordt gedaan op onder meer individuele basis van studieachtergrond en diploma's en mate van proficiëntie in de Engelse taal. Verder moeten minimaal 90 EC behaald zijn in vakken gerelateerd aan Computer Science.

Leiden Universiteit Life Science & Technology (MSc) Mogelijk

Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd.

Leiden Universiteit Life Science and Business Studies (MSc) Mogelijk

Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd.

Leiden Universiteit Life Science and Education (MSc) Mogelijk

Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd.

Leiden Universiteit Life Science and Science communication and Society (MSc) Mogelijk

Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd.

Leiden Universiteit Life Science Research and Development (MSc) Mogelijk

Mogelijk moet er eerst een schakelprogramma worden gevolgd.

Maastricht University Artificial Intelligence Niet  
Maastricht University Biomedical Science Wel  
Maastricht University Biomedical Sciences Waarschijnlijk wel

Ervaring met labwerk moet extra worden opgedaan

Maastricht University Data Science for Decision Making Waarschijnlijk wel Genoeg ervaring met programmeren
Maastricht University Research Master in Cognitive and Clinical Neurosciences Misschien Er moet worden aangemeld via Studielink
Maastricht University Systeembiologie Wel Met toelatingsgesprek
Radboud University Artificial Intelligence Wel

Er dient een pre-master van 30 EC te worden gevolgd: klik hier voor meer informatie over deze pre-master.

Radboud University Computing Science Niet

Computing Science-vakken zijn nodig, die bij elkaar rond de 60-90 EC moeten bedragen.

Radboud University Molecular Science Misschien

Toelating wordt per student individueel vastgesteld. Neem contact op met commissaris Onderwijs (bestuur@mens-vu.nl)

Radboud University Physics and astronomy Misschien

Toelating wordt per student individueel vastgesteld.

Tilburg University Clinical Child and Adolescent Psychology Niet

Vereisten: De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie; Drie specifieke (major) psychologievakken; Psychodiagnostiek; Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek

Tilburg University Cliniical Forensic Psychology Niet

Vereisten: De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie; Drie specifieke (major) psychologievakken; Psychodiagnostiek; Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek

Tilburg University Cognitive Neuropsychology Nee

Vereisten: De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie; Drie specifieke (major) psychologievakken; Psychodiagnostiek; Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek

Tilburg University Medical Psychology Niet

Een bachelor Psychologie van Tilburg University met een van de volgende majors: Cognitieve Neuropsychologie, Forensische Psychologie, Klinische Psychologie, Medische Psychologie, Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie of een van de Engelstalige equivalenten;
Een bachelor Psychologie van een andere Nederlandse universiteit of van een Vlaamse universiteit in een klinische richting met aandacht voor gezondheid (een major/minor Medische Psychologie, Klinische Psychologie, Klinische Neuropsychologie, Kinder- en Jeugd Psychologie of Forensische Psychologie)
Studenten met een bachelor Gezondheidswetenschappen, specialisatie Geestelijke Gezondheid aan Maastricht University zijn vooralsnog ook toelaatbaar.

Tilburg University Positive Psychology and Well-being Niet

Vereisten: De zes psychologische basisvakken. Hieronder wordt verstaan: Functieleer, Hersenen en gedrag, Ontwikkelingsleer, Persoonlijkheidspsychologie, Sociale Psychologie en Psychopathologie; Drie specifieke (major) psychologievakken; Psychodiagnostiek; Vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek

Tilburg University Research Master in Psychology: Individual Differences and Assessment Mogelijk

Studenten zijn over het algemeen toelaatbaar met een ‘ relevant’ bachelor diploma in bijvoorbeeld Psychologie, Human Resoure Studies, Multidisciplinary Social Sciences, Pedagogiek, Biologie, Sociologie or Organisatiewetenschappen. Studenten van verschillende achtergronden zijn welkom om zich aan te melden voor deze Research Master. Een aanmelding wordt individueel beoordeeld. Dus studenten die geïnteresseerd zijn in deze Research Master worden verzocht om zich officieel aan te melden voor deze master. Alleen dan weten ze of ze toelaatbaar zijn. Let op: cijfers, motivatie, cv en referentiebrieven zijn belangrijk in de toelatingsprocedure!

Tilburg University Research Master in Social and Behavorial Sciences Mogelijk

Studenten zijn over het algemeen toelaatbaar met een ‘ relevant’ bachelor diploma in bijvoorbeeld Psychologie, Sociologie, Organisatiewetenschappen, Human Resource Studies of Vrijetijdsmanagement. Studenten van verschillende achtergronden zijn welkom om zich aan te melden voor deze Research Master. Een aanmelding wordt individueel beoordeeld. Dus studenten die geïnteresseerd zijn in deze Research Master worden verzocht om zich officieel aan te melden voor deze master. Alleen dan weten ze of ze toelaatbaar zijn. Let op: cijfers, motivatie, cv en referentiebrieven zijn belangrijk in de toelatingsprocedure!

TU Delft Computer Engineering Twijfel Uitgebreid schakelprogramma vooraf volgen is nodig.
TU Delft Engineering and Policy Analysis Wel Schakelprogramma van 30 EC vooraf volgen is nodig. 
TU Delft Life, Science & Technology Wel

Schakelprogramma volgen is nodig.

TU Delft Nanobiology Wel

Aardige aansluiting met de bachelor MNW, wel is het belangrijk om eventuele deficiënties weg te werken.

TU Delft Science Education and Communication: Science Education and Science Communication Wel

Meteen toelaatbaar voor communication design. Schakelprogramma nodig voor lerarenopleiding, hierbij wel 30 EC vrijstelling indien er een educatieve minor in physics of chemistry is gevolgd. 

TU Delft Technical Medicine Nee

In pilot fase, lastig om andere bachelors met zekerheid toe te laten. 

TU Delft Biomedical Engineering Wel

Minor Medische beeldvorming zorgt voor de beste aansluiting. 

TU Delft Nanobiologie Wel

Per student kijken ze naar welk schakelprogramma gemaakt moet worden. 

TU Eindhoven Biomedical engineering Wel

Minor Medische beeldvorming zorgt voor de beste aansluiting. 

TU Eindhoven Medical Engineering Wel

Minor Medische beeldvorming zorgt voor de beste aansluiting. 

Universiteit Utrecht Applied data science Wel

Goede programmeerkennis (waaronder de programmeertalen R en Python) is aangeraden.

Universiteit Utrecht Business Informatics Misschien

Kans tot toelating wordt vergroot door middel van het volgen van een minor binnen de Information Science. Daarnaast dient er mogelijk een premaster gevolgd te worden.

Universiteit Utrecht Computing Science Niet  
Universiteit Utrecht History and Philosophy of Science Mogelijk

Er moet 10 EC zijn behaald in geschiedenis- filosofie- en/of wetenschapsvakken. Daarnaast moet er nog een motivatiebrief, CV en een zelf-geschreven essay omtrent een historisch-filosofisch onderwerp worden aangereikt.

Universiteit Utrecht Science education and communication Mogelijk

Direct toelaatbaar voor Research and Development track, voor Teacher Degree track moet een complete aanmelding worden doorgevoerd, evenals een formulier vakinhoudelijk niveau. De toelatingscommissie zal na ontvangst van het dossier een besluit nemen over de toelaatbaarheid.

Universiteit Utrecht Theoretical Physics Mogelijk Een pre-master is vereist.
VU Amsterdam Bioinformatics and systems biology Wel

Niet verplicht, maar handig om de minor Bioinformatics and Systems Biology te volgen. Verder direct toelaatbaar indien MNW'ers het vak Inleiding Programmeren hebben gevolgd. Indien dit niet het geval is, dient men een gemiddeld cijfer van een 6.5 of hoger te hebben.

VU Amsterdam Biomedical Sciences Wel

Vakken als immunologie en Microbiologie en Moleculaire vakken zoals Biochemie, Celbiologie en Genetica moeten zijn gevolgd. Wordt verder op basis van een intake bepaald.

VU Amsterdam Biomolecular Sciences Wel Bachelor internship in gerelateerd veld moet zijn gevolgd.
VU Amsterdam Business analytics Misschien (na schakeljaar)

Hangt af van de gekozen minor. maar er wordt nog steeds liever per student gekeken naar wat mogelijk is. 

VU Amsterdam Cardiovascular Research Wel

Basiskennis van Cardiovasculaire Anatomie, pathologie en anatomie, bijvoorbeeld opgedaan tijdens minor of keuzevak, is nodig. 

VU Amsterdam Drug Discovery and Safety Wel  
VU Amsterdam Educatieve specialisatie in de Bètawetenschappen Wel

Alleen voor natuurkunde of natuurkundevakken van MNW.

VU Amsterdam Genes in Behaviour and Health Wel  
VU Amsterdam Global Health Wel

Er dient nog 6 EC in epidemiology gehaald te worden. Kan ook van tevoren ingehaald worden.

VU Amsterdam Health Sciences Wel  
VU Amsterdam Human Movement Sciences Na wegwerken deficienties

Deficiënties kunnen worden weggewerkt door het volgen van de volgende vakken: 'Verwerken van digitale signalen' en 'Measuring movement'. Deze vakken kunnen worden gevolgd via bijvakregistratie of via het reguliere premasterprogramma Bewegingswetenschappen.

VU Amsterdam Human Movement Sciences: Research master Mogelijk Een premaster volgen is vereist.
VU Amsterdam Management, Policy Analysis & Entrepeneurship in Health & Life Sciences Wel Schakelprogramma volgen is nodig.
VU Amsterdam Neurosciences Wel

Selectie wordt niet bepaald door vooropleiding, maar middels een compleet dossier van de student. 

VU Amsterdam Oncology Na wegwerken deficienties

Biomedische basis vereist met verplichte voorkennis in Immunologie en Oncologie. Daarnaast moet er een research-stage gedaan zijn van minimaal 12 EC.

VU Amsterdam Science, Business and Innovation Wel Schakelprogramma voor het businessdeel moet worden gevolgd. 
Wageningen University Animal sciences Mogelijk

Een minor en/of premaster volgen bij Wageningen Universiteit is vereist, aangezien elke student een specifiek programma heeft.

Wageningen University Biobased Sciences

Onzeker

Bij een toelatingsaanvraag zal de toelatingscommissie bepalen of de vooropleiding MNW geschrikt is voor een toelating aan de master Biobased Sciences. 
Wageningen University Bioinformatics ja Er moet worden gekozen voor bioinformatica modules. 
Wageningen University Biology Onder voorwaarde

Na minor of pre-master over: - Evolutie/genetica

- Plantenbiologie
- Ecologie
- Taxonomie

Wageningen University Biosystems Engineering Onder voorwaarde

Minor of schakeljaar met één jaar (60 credits) met engineering vakken of vakken gerelateerd aan engineering en/of een thesisonderwerp gerelateerd aan engineering, moet zijn gevolgd. 

Wageningen University Biotechnology Nee  
Wageningen University Communication, Health and Life Sciences Nee, wellicht na schakeljaar

Geen directe toelating op bachelor MNW, maar kans op toelating kan worden vergroot door middel van het volgen van een minor / vrij deel met onder meer sociaalwetenschappelijke vakken en onderzoeksmethoden.

Wageningen University Molecular Life Sciences Ja

Wordt per student individueel bekeken, maar indien er een minor binnen de chemie (of hieraan verwant) ofwel een halfjaar bij Wageningen Universiteit vakken te volgen gedurende de bachelor, kan er sprake zijn van directe toelating.

Wageningen University Nutrition and Health Wordt per student bekeken

Meer kans met minor Nutrition and Health.

Wageningen University Plant Biotechnology Onder voorwaarde

Pre-master of minor Plantwetenschappen moet worden gevolgd.

Wageningen University Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences Onder voorwaarde

Gegeven voorwaarden:

- Basiskennis binnen de calculus is vereist (gelijkend aan VWO Wiskunde B) 
- Er moet op zijn minst 20 EC (of een equivalent hiervan) in vakken/projecten binnen de statistiek/ metodologie en/of wiskunde zijn behaald.
The genoemde vakken/projecten moeten zijn afgesloten met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7.5 (ofwel een GPA ≥ 3.4).

Rijksuniversiteit Groningen Applied Physics Mogelijk

Een premaster volgen is mogelijk vereist.

Rijksuniversiteit Groningen Biomedical Engineering Wel Alleen met minor medische beeldvorming.
Rijksuniversiteit Groningen Biomedical Sciences Wel

Alleen met de minor medische beeldvorming en bachelorproject in Medische fysiologie.

Rijksuniversiteit Groningen Biomolecular Sciences Wel Numerus fixus, dus conditioneel.
Rijksuniversiteit Groningen Chemical Engineering   Klik hier om naar de programmapagina te gaan.
Rijksuniversiteit Groningen Clinical and Psychological Epidemology Wel  
Rijksuniversiteit Groningen Educatie en Communicatie Wel Toelating na een schakeljaar te hebben gevolgd. 
Rijksuniversiteit Groningen Educatie en communicatie in de Bètawetenschappen Mogelijk

Mogelijk directe toelating voor communicatetrack, eventueel met premaster. Voor de educatietrack gelden aanvullende eisen, waaronder voldoende achtergrondkennis van het desbetreffende vak, en er moet een toelatingsverszoek worden gedaan. Mogelijk dient er voor deze track een premaster te worden gedaan.

Rijksuniversiteit Groningen Life Science and Technologie Niet  
Rijksuniversiteit Groningen Medical Pharmaceutical Sciences Wel

Alleen toelating met minor scheikunde en 10 EC aan aanvullende vakken in de vrije keuzedeel van de master.

Rijksuniversiteit Groningen Moleculair biology and biotechnology Wel Alleen met minor scheikunde.
Rijksuniversiteit Groningen Molecular Medicine and Innovative Treatment Wel

Beste aansluiting met minor scheikunde of biomedische wetenschappen. Klik hier om naar de programmapagina te gaan.

TU Twente Biomedical Engineering Wel

Minor medische beeldvorming zorgt voor beste aansluiting.

TU Twente Technische geneeskunde Willen dit per student vaststellen, zijn wel positief

Extra anatomie vakken verhogen kans op aansluiting.

UvA Medical Informatics ja (na schakeljaar)

Per student wordt gekeken of er een schakeljaar nodig is.