Leerlijnen

Binnen MNW worden er vijf leerlijnen onderscheiden, namelijk:

Deze leerlijnen zijn terug te vinden in de vakken die je zal gaan volgen in de bachelor Medische Natuurwetenschappen. In het derde jaar ga je voor een minor kiezen en kun je dus een keuze maken in de leerlijn die jou het meest interessant lijkt. De standaard minor die hoort bij MNW heet Medische Beeldvorming. Daarnaast ga je in je derde jaar ook een stage lopen waarin je in jouw interessegebied kan gaan verdiepen. Hieronder staat voor elke leerlijn een vak met korte toelichting. Voor meer informatie over de inhoud van vakken kun je kijken in de studiegids.

 

Medische Fysica

Medische Fysica gaat over de natuurkunde toegepast op medische aspecten, denk aan apparaten die worden gebruikt in het ziekenhuis. Een vak wat hierbij aansluit is Natuurkunde en Gezondheid, in dit vak wordt er kennis gemaakt met de toepassingen van natuurkunde in de diagnostiek en therapie in het ziekenhuis. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de natuurkundige achtergrond van bijvoorbeeld de bloedcirculatie. (Jaar 1)

 

Medische Fysiologie

Medische Fysiologie gaat over het functioneren van het lichaam, denk aan bijvoorbeeld hoe werkt je hart nou precies? Een vak gerelateerd aan deze leerlijn is Medische (patho) fysiologie. In dit vak verschaf je kennis van het functioneren van het lichaam in gezonde toestand om daarmee het ontstaan en het beloop van ziekteprocessen te kunnen begrijpen. Ook zul je hier practica doen om ook in de praktijk naar het lichaam te kijken. (Jaar 1 en 2)

 

Fysica van het leven

Fysica van het leven is kort gezegd de natuurkunde op cellulair niveau en kleiner. Bijvoorbeeld krachten op DNA meten of de stugheid van een cel bepalen. In je eerste jaar volg je het vak biochemie dat aansluit met deze leerlijn. Hier leer je basisprincipes van de bouw van cellen, chemische structuren van bestanddelen van cellen en de manier waarop grote moleculen worden gebruikt om de cel te laten functioneren. Naast het goed functioneren van de cel, wordt er ook ingegaan op disfunctioneren van cellen. (Jaar 1)

 

Bio-informatica

Bio-informatica gaat over het verzamelen van biologische data en dit omzetten in bruikbare data door middel van informatica. Het vak wat hierbij aansluit is Inleiding Bio-informatica. Dit vak richt zich op de vraag wat de biologische betekenis en functie is van DNA en eiwit sequenties en lost dit op met behulp van informatica programma’s. Je hebt hiervoor dus kennis nodig van zowel de informatica als van de bouw en functie van bijvoorbeeld DNA. (Jaar 2)

 

Klinische Chemie

Klinische Chemie bevat het scheikundige deel van de mens en gaat onder andere over het analyseren van lichaamsstoffen. Het practicum Bio-analytische chemie zal je hier veel over leren. Tijdens dit practicum wordt kennis verworven van het opzetten en uitvoeren van analytische technieken die worden gebruikt bij bepalingen van geneesmiddelen, eiwitten en endogene componenten in biologische systemen. (Jaar 1)