Minoren

Je kiest een minor als je je wilt verdiepen in een bepaald vakgebied. Je volgt een programma van in totaal 30 studiepunten met vakken over één onderwerp. Als VU-student heb je voor universiteitsminoren vooraf geen toestemming nodig van je eigen examencommissie om de 30 EC van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je opleiding.

Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt van je reguliere vakken, kun je deze minor niet (volledig) volgen omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval toestemming van de examencommissie voor de invulling van de keuzeruimte.
Het is ook mogelijk om een vrije minor te kiezen, daarvoor heb je wel toestemming van de examencommissie nodig. Je kiest dan vakken die in totaal aan 30 EC voldoen.

Op deze site staan alle minoren van de VU uitgewerkt met inhoud en toelatingseisen: https://minor.vu.nl/nl/minoren/index.aspx

Sponsoren

Sponsor chupitos