Ontstaan

In 1998 is de toenmalige Faculteit der Exacte Wetenschappen ontstaan als product van een fusieproces. Van begin af aan zijn er stemmen opgegaan dat de faculteit naast de bestaande disciplines ook een specifiek onderwijsprofiel zou moeten ontwikkelen. Eerder hadden zowel chemici als fysici al zitten broeden op het idee om een onderwijsverbinding te maken met de geneeskunde. Die ideeën kwamen nu prachtig bij elkaar: Medische Natuurwetenschappen. Een nieuwe interdisciplinaire opleiding op het grensvlak van de exacte natuurwetenschappen en de medische wetenschappen, een meerwaarde voor de gefuseerde bètafaculteiten.

Er werd een projectgroep in het leven geroepen om de kans van slagen van de nieuwe opleiding na te gaan en om te onderzoeken wat het arbeidsperspectief voor MNW’ers zou zijn. Nadat deze projectgroep een positief oordeel velde, raakte het project in een stroomversnelling. Het College van Bestuur gaf groen licht want de opleiding past ook prima in het profileringsgebied van de Vrije Universiteit als geheel. Een curriculumcommissie ging aan de slag om het onderwijsprogramma voor te bereiden en een VPR-commissie boog zich over de kennisgeving van het ontstaan van Medische Natuurwetenschappen. Uiteindelijk werd Medische Natuurwetenschappen in het geboorteregister van opleidingen (CROHO) bijgeschreven. Een nieuwe studie was geboren.