Facultaire Studentenraad (FSR)

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Bètawetenschappen. De FSR is er om de belangen van studenten te behartigen, wat inhoudt dat studenten via de FSR inspraak en medezeggenschap hebben in de beslissingen die op en over de faculteit genomen worden. De FSR is de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur.

Om optimaal te kunnen functioneren, is het belangrijk dat de FSR weet wat er onder de studenten speelt en wat de knelpunten en problemen zijn. Zit je met een vraag, een probleem of heb je ideeën of suggesties, laat het weten!

Contact
FSR-kamer: WN-M112
Iedere woensdag is er spreekuur van 12.45-13.30 uur, maar als er iemand van de FSR aanwezig is in de kamer, ben je altijd welkom om binnen te lopen! Ook als je ze tegenkomt in de gangen kun je ze uiteraard aanspreken. Online zijn ze te bereiken via e-mail, Whatsapp, telefoon en Facebook. Hier kun je ook terecht met je vragen, klachten of voor het maken van een afspraak om langs te komen.

E-mail: fsr.beta@vu.nl
WhatsApp: +31 622929541
Telefoon 020 – 5987239

https://www.facebook.com/fsrbeta/