Stages

Zowel binnen de bachelor Medische Natuurwetenschappen als binnen de master Medical Natural Sciences, dien je als student een stage te lopen. Op deze site kan je meer informatie vinden over:

Wil je meer weten over hoe andere studenten hun stages hebben gevonden, kijk dan in ons stagebestand.

 

Bachelor
De stage tijdens je bachelor wordt ook wel het bachelorproject genoemd. Dit is over het algemeen een wetenschappelijk stage, waarbij je ook een scriptie (verslag) schrijft. Deze vind plaats in het derde jaar aan het einde van het jaar. Hierbij kan je zelf kiezen of je een bachelorproject van 12 EC of van 18 EC volgt. Een overzicht van de verschillen hierin kan je hieronder vinden:

 
  12 EC STAGE 18 EC STAGE
Duur 2 maanden 3 maanden
Periode 5 5&6
Overig De student dient (in periode 6) nog een keuzevak te volgen om de 6 EC op te vullen. De student kan niet het project systeemmoddeleren volgen in periode 6 en dus niet de eisen van het NVKF behalen.

Master
Voor de master heb je te maken met verschillende soorten stages. Dit betreffen de minor (korte stage), major(grote stage) en een literatuurstage. Welke stages je moet lopen en voor hoeveel punten, is afhankelijk van de variant die je binnen de master hebt gekozen. Een overzicht hiervan is te vinden op de VU-site.