Eisen voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Studenten die de bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen en de
masteropleiding Medical Natural Sciences, specialisatie Medical Physics,
afronden kunnen een certificaat krijgen waarin staat dat hun vooropleiding
voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische
Fysica (NVKF) voor toegang tot de postinitiële opleiding in de Klinische Fysica.

Om deze te kunnen behalen gelden volgens het Onderwijs- en Examenreglement (OER) de volgende eisen:

Binnen de bachelor
Vakken die behaald moeten zijn:

 • Alle vakken uit de minor Biomedische Beeldvorming
 • Basics of Systems Biology
 • Project systeemmoddeleren voor MNW

Stages:
Een bachelorproject in de Medische Fysica of Fysica van leven richting, zoals wordt aangeboden bij de Biophotonics & Medical Imaging, Physics of Livings Systems, en Biomedical Engineering and Physics secties.

 • Alle vakken uit de minor Biomedische Beeldvorming
 • Basics of Systems Biology
 • Project systeem modelleren voor MNW
 • Een bachelorproject in de richting Medische Fysica of Fysica van het leven

Binnen de master

In het master programma zijn de vakken Biomedical modelling & simulation, Biomedical optics en Current Clinical Issues verplicht en moeten de studenten voor 30 ECTS een keuze maken uit de volgende vakken:

 • Adv Medical Image Processing
 • Parameter estimation (med sciences)
 • Tracer Kinetic Modelling
 • Advanced Spectroscopy
 • Soft Cond. Mat. & Biol. Tis.
 • Dynamics of Biomolecules & Cells
 • Advanced 3D & 4D imaging
 • Advanced MRI

Voor nadere informatie, kan ook de site van Stichting Opleiding tot Klynisch Fysicus (OKF) worden benaderd. Klik hier om naar de site van het OKF te gaan. 

Stages:
Een Major Research Project in de richting Medical Physics
Een Colloquium/Literature Thesis over een fysica onderwerp