Ereleden

Ereleden zijn hen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Wat dit precies betekent is ter beoordeling aan de ALV die ze benoemd. Het erelidmaatschap is buitengewoon eervol en zeer uitzonderlijk. De Ereleden zijn van oorsprong geen lid van Mens en worden dit pas met hun erelidmaatschap. Op dit moment telt studievereniging Mens drie ereleden:

 

Pim Mager
Pim is eigenlijk de vader van MNW. Hij is een van de bedenkers van de studie en heeft de studie opgericht. Tevens was hij in de eerste jaren opleidingsdirecteur en een onmisbaar gezicht voor vele studenten.

Rob Heethaar
Rob Heethaar heeft net als Pim Mager aan de wieg gestaan van MNW. Hij was afdelingshoofd bij Fysica en Medische Technologie (FMT) in het VUmc. Dit heeft veel invloed gehad op de ontwikkeling van de Medische Fysica binnen MNW en het goede contact tussen het Vumc en MNW. Verder heeft hij vele jaren het vak inleiding MNW gegeven waardoor hij hét gezicht was van de studie.
Theo Faes
Theo is vanaf de oprichting betrokken geweest bij MNW. Hij was in het begin de rechterhand van Rob Heethaar en eveneens werkzaam op de afdeling FMT. Theo heeft er onder andere voor gezorgd dat studenten MNW in aanmerking zouden komen voor het NVKF certificaat. Zijn rol is zeker in de latere jaren toegenomen en hij denkt actief na over de opleiding en over de voorlichting. Tevens was hij de mastercoördinator van MNS en was hij de voorzitter van de Opleidingscommissie.