Leden van verdienste

Leden van verdienste zijn leden die zich tijdens hun lidmaatschap buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Ook dit wordt beoordeeld door de ALV die ze benoemt. Op dit moment telt studievereniging Mens 15 leden van verdienste:

Niels Jonker
Niels is een oprichter en de eerste voorzitter van Mens. Hij komt vanuit scheikunde.
  Joran Beckman
Tevens een oprichter en de eerste penningmeester van Mens. Ook hij komt vanuit scheikunde en heeft ook VCSVU een aantal jaar binnen het bestuur versterkt. De foto komt er hopelijk nog bij.
Jesse Meijers
Ook Jesse is een oprichter van Mens en komt vanuit informatica. In zijn bestuursjaar was hij vicesecretaris en commissaris introdagen.
Casper Sneekes
Casper is ook een van de oprichters en kwam net als Jesse vanuit informatica. Hij was vice-penningmeester en commissaris introdagen.
Jeroen Brink
Jeroen komt vanuit natuurkunde om Mens op te richten en was de secretaris in het eerste bestuur.
Jan Korporaal
Jan heeft de eerste Menssite opgezet en heeft deeluitgemaakt van het bestuur 2002 en 2003 als commissaris IDEE en voorzitter. Tevens was hij de eerste voorzitter die MNW studeerde. Onder zijn leiding is MNW een serieuzere en professionelere studie geworden die niet langer onder de vleugels van Farmaceutische Wetenschappen viel.

Daarnaast heeft hij in vele commissies deelgenomen en de naam van het OMA bedacht.
Edith van de Vijver
Edith heeft deelgenomen in het bestuur van zowel 2003 als 2004, waarbij zij de functies vice-penningmeester, commissaris boeken en vice-secretaris heeft vervuld. Daarnaast heeft ze de Activiteitencommissie laten uitgroeien tot de commissie die het vandaag de dag is. 

Tevens heeft Edith veel betekend voor de financiële administratie binnen de vereniging, zo kreeg de AC een eigen kas en boekhouding. 

Ze is nog jaren na haar bestuursjaar betrokken geweest bij de KasCie.
Arna van Engelen
Naast veel commissie-werk heeft Arna de vereniging ook vanuit het bestuur verder geholpen. In 2005 was ze vice-penningmeester en in 2006 penningmeester. Met deze bestuurservaring heeft zij later nieuwe besturen bijgestaan in de KasCie.

Verder heeft Arna een grote rol gespeeld bij het opzetten van ssMNW.
Sjoerd Vos
Sjoerd heeft het voor elkaar gekregen om financieel de eerste studiereis rond te krijgen. 

Daarnaast heeft hij 5 jaar deel uitgemaakt van de OLC en tevens twee besturen en vele commissies. 

In 2012 heeft hij nog geholpen bij de vernieuwing van de statuten, wat al buiten zijn tijd van lidmaatschap viel.
Marcel van ’t Hoff
Marcel heeft veel dingen bedacht en gerealiseerd waaronder de gratis koffie, stromend water en de actieve ledenavond, wat tegenwoordig bekend staat als de commissieleden activiteit (CoLA). Dit zijn dingen waar we nu nog steeds heel veel gebruik van maken.

In 2003 was Marcel vice-secretaris in het bestuur en in 2004 voorzitter. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor meerdere commissies.

Tevens heeft Marcel bijgedragen aan contacten met sponsoren en sponsorcontracten in de beginjaren van Mens.
Danique Barten
Danique heeft deel uitgemaakt van de besturen 2010 en 2011 als vice-voorzitter en voorzitter. Daarnaast heeft ook zij zich hard ingezet voor vele commissies, waaronder de Raad van Advies. 

Bovendien heeft Danique ook tweemaal geholpen een nieuw bestuur samen te stellen. Het bestuur van 2012 en 2014 zijn mede door de inzet van Danique tot stand gekomen.
Annelinde Buikema 

Annelinde Buikema heeft zich heel breed voor de vereniging ingezet. Naast heel veel commissiewerk heeft zij twee bestuursjaren gedaan en drie jaar als RvA lid gediend. Ook heeft zij in samenwerking met de opleiding de functie Voorlichter MNW gecreëerd.

Stijn Sonneveld

Stijn Sonneveld heeft veel voor de vereniging betekend. Hij heeft twee bestuursjaren gedaan en uitzonderlijk veel commissiewerk. Ook heeft hij een nieuwe opzet voor de AC financiën doorgevoerd.

Marjolein Schimmel

Marjolein Schimmel heeft zich gedurende 7 jaren actief ingezet voor de vereniging. Zij heeft twee bestuursjaren gedaan en heeft geholpen bij het opzetten van verschillende commissies. Daarnaast heeft zij belangrijke statutenwijzigingen doorgevoerd en is zij een drijvende kracht geweest achter grote successen van verschillende activiteiten.  

Kiki Taris

Kiki Taris zet zich al 8 jaar in voor de vereniging, waarin hij twee bestuursjaren heeft gedaan. Na zijn bestuurstaken voltooid te hebben, heeft hij sinds 2017 in de KasCie gezeten. Menig penningmeester heeft op Kiki zijn expertise kunnen berusten. Verder heeft hij in vele commissies gezeten, zowel als algemeen lid als ook voorzitter.
Voorts heeft Kiki samen met de IT-Cie gezorgd voor de digitalisering van het streepsysteem, wat voor een versoepeling van de gang zaken heeft gezorgd.