Oprichting

Studievereniging Mens is officieel opgericht in juli 2001. Het oprichtingsbestuur bestond uit:

 
Niels Jonker Scheikunde (VCSVU) Voorzitter
Jeroen Brink Natuurkunde (AIK) Secretaris
Joran Beckman Scheikunde (VCSVU) Penningmeester/Vice-voorzitter
Jesse Meijers Wiskunde & Informatica (STORM) IDEE Commissie/Vice-secretaris
Casper Sneekes Wiskunde & Informatica (STORM) IDEE Commissie/Vice-penningmeester

 

De discussie over Medische Natuurwetenschappen begon zo rond 1999/2000, toen
duidelijk werd dat Pim Mager, destijds universitair docent Biochemie, plannen had om
met de studie te beginnen.

De drie exacte verenigingen (STORM, Aik en VCSVU) traden in overleg om te bespreken wat ze met de nieuwe studenten moesten doen. Qua inhoud dachten zowel Aik als VCSVU de MNW’ers wel op te kunnen nemen in hun vereniging, maar er werd geen consensus bereikt. Daarom werd besloten een eigen vereniging op te richten.

Uiteindelijk kregen we een ruimte op U030. Het oprichtingsbestuur hield zich ook bezig met het opzetten van het onderwijsprogramma. Al in het eerste jaar kwamen de eerstejaars studenten met het briljante plan om te verhuizen naar de kelder. In de huidige Mens-kamer zat toen de computerruimte van natuurkunde. I.v.m. ARBO moesten zij meer daglicht, en wilden ze dus naar U0.

Mentoraat werd erg serieus genomen en studenten werden zelfs geholpen met
inschrijven en al. Dit is nog steeds goed zichtbaar binnen MNW.