Bestuur

Het bestuur zorgt ervoor dat alles draaiend wordt gehouden bij studievereniging Mens en organiseert daarnaast ook nog een aantal activiteiten. Dit betreffen vooral de carrièregerelateerde activiteiten. Het bestuur representeert tevens de studenten Medische Natuurwetenschappen en Biomedical Technology & Physics op vergaderingen binnen de VU en houdt nauw contact met de opleiding.

Het bestuur is te vinden in de bestuurskamer WN-TK14. Het bestuur is op werkdagen beschikbaar indien aanwezig. Het bestuur is te contacteren via bestuur@mens-vu.nl.

Het bestuur wordt op algemeen gebied gecontroleerd door de ALV en op financieel gebied door de KasCie. Verder wordt het bestuur voorzien van advies door de RvA (zie organisatie).

Functies binnen het bestuur

Het bestuur zorgt ervoor dat alles draaiend wordt gehouden bij studievereniging Mens en organiseert daarnaast ook nog een aantal activiteiten.

Het bestuur wordt op algemeen gebied gecontroleerd door de ALV en op financieel gebied door de KasCie. Verder wordt het bestuur voorzien van advies door de RvA.

Binnen het bestuur worden een aantal taken vervuld:

  • Voorzitter
  • Vice-voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Commissaris Onderwijs
  • Commissaris Intern
  • Commissaris Extern
  • Commissaris Activiteiten

Voorzitter

Als voorzitter is het de taak iedereen aan te sturen en het overzicht te bewaren. De voorzitter is in principe verantwoordelijk voor alles wat er binnen het bestuur gebeurd. Verder zit de voorzitter alle vergaderingen voor, waaronder de Algemene Ledenvergadering. Tevens is de voorzitter aanwezig bij vergaderingen binnen de VU.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande post. Bovendien houdt de secretaris de ledenlijst en verjaardagen netjes bij en notuleert hij/zij bij vergaderingen en de ALV. De secretaris is tevens de contactpersoon voor het Orgaan der Mens-Alumni (OMA), waarvoor ook minimaal 1 maal per jaar een diner en soms ook een borrel wordt georganiseerd.

Penningmeester

De penningmeester houdt alle inkomsten en uitgaven bij gedurende het boekjaar. Tevens gaat de penningmeester over de boekverkoop en eventuele merchandise verkoop.

Vice-voorzitter

De vice-voorzitter ondersteunt de voorzitter in zijn/haar taken en controleert deze ook. Verder organiseert de vice-voorzitter een oudbesturendiner en vervangt de voorzitter bij vergaderingen waar nodig. Tevens houdt de vice-voorzitter verschillende roosters bij om overzicht te creëren waar nodig.

Commissaris Onderwijs

De commissaris Onderwijs handelt alle onderwijs gerelateerde zaken af en houdt nauw contact met de studieadviseur, onderwijsdirecteur, mentoraat begeleider, de voorlichter, de bachelorcoördinator, de mastercoördinator en de opleidingsdirecteur. Tevens vallen het masteroverzicht, minoroverzicht, stagebestand en vakondersteunend materiaal onder de commissaris Onderwijs. Daarnaast organiseert hij/zij de P-in-1 uitreiking en stageavond en is verantwoordelijk voor alles wat met de voorlichting van MNW te maken heeft. Dit betreffen de bachelorvoorlichtingsdagen, mastervoorlichtingsavonden, matchingsdagen, informatie op de site van de VU, flyers van de VU, voorlichtingen op middelbare scholen en promotiefilmpjes.

Commissaris Intern

De commissaris Intern zorgt ervoor dat alle commissies goed draaien. Voor de commissies geldt dit dat de commissaris Intern gesprekken plant met de voorzitters en soms vergaderingen bijwoont om dit alles in de gaten te houden. Tevens is de commissaris Intern verantwoordelijk voor het zoeken naar een nieuwe voorzitter of penningmeester als dat nodig is.

Commissaris Extern

De commissaris Extern is de contactpersoon voor externe betrekkingen, en is tevens de voorzitter van de commissie Extern. Samen met de commissie wordt gezocht naar sponsoring en contact met bedrijven. Ook de carrièredag valt hieronder. Verder houdt de commissaris Extern zich bezig met het bedrijvenbezoek en carrièreavonden.

Commissaris Activiteiten

De commissaris Activiteiten is eindverantwoordelijke voor de Mens-kamer en zorgt ervoor dat de kamer en haar faciliteiten altijd in goede staat verkeert. Verder is de commissaris Activiteiten eindverantwoordelijke voor de promotie via de sociale media. Daarnaast is de commissaris Activiteiten verantwoordelijk voor de voorraad van de bar en boekhouding van de Activiteitencommissie.