Lid worden / Become a member

Om lid te worden van S.V. Mens moet je studeren aan de VU. Het lidmaatschap kost het eerste jaar € 15,00 en de daaropvolgende jaren is het € 10,00 per jaar. Hiervoor krijg je korting op je boeken en kan je tevens deelnemen aan alle Mens activiteiten zoals symposia, sportactiviteiten en borrels. Je hebt geen verplichtingen en het is een echte aanvulling op je studententijd! 

Door het onderstaande formulier in te vullen, schrijf je je in bij studievereniging Mens. Naast het lidmaatschap, teken je ook voor een automatische incasso, zodat je gebruik kan maken van de bar in de Mens-kamer en mee kan doen aan activiteiten. 

Na het invullen van het formulier krijg je een automatische mail ter bevestiging van je inschrijving. Daarnaast krijg je ook inloggegevens voor de Mens-website. 
 

 

*Mocht je op een gegeven moment je lidmaatschap willen opzeggen voor het komende studiejaar, moet dit gebeuren voor 1 augustus. Als je je lidmaatschap opzegd na 1 augustus, betaald je voor het komende studiejaar alsnog de aangegeven contributie.

 

*For the English form click here!*

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens
Contactgegevens

Machtigingsformulier

Door dit vinkje aan te kruisen, geeft u toestemming aan Medische Natuurwetenschappelijke Studievereniging om doorlopende incassomachtigingen te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. En u geeft toestemming aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig in opdracht van Medische Natuurwetenschappelijke studievereniging en Mens-AC Medische Natuurwetenschappelijke Studievereniging blijft tot de incasso gemachtigd totdat de ondergetekende zelf de machtiging intrekt. Het intrekken van de machtiging kan schriftelijk ingediend worden. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 


Voorwaarden

Iedere student studerend aan de VU mag lid worden van Studievereniging Mens. In overige gevallen bepaalt het bestuur of u toegelaten wordt.

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan lid te willen worden van studievereniging Mens. U gaat akkoord met het betalen van de contributie, welke € 15,00 voor het eerste jaar en € 10,00 voor de daaropvolgende jaren bedraagt, via automatische incasso. Daarnaast geeft de ondertekende toestemming dat, op het moment van tekenen, eventuele achterstallige kosten eenmalig automatisch geïncasseerd worden. 

Door lid te worden ondersteun je een vereniging die tot doel heeft de studenten Medische natuurwetenschappen en de daaropvolgende masters te verenigen en te ondersteunen. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden gesteld door studievereniging Mens.

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden gesteld door studievereniging Mens. Tevens geeft u middels ondertekening van dit formulier akkoord voor het gebruik van uw foto’s voor de Mens-site en promotiedoeleinden.Bevestiging geen robot

Op dit formulier is een beveiliging actief. Los de som op om verder te gaan.