Lid worden / Become a member

Om lid te worden van S.V. Mens moet je studeren aan de VU. Het lidmaatschap kost eenmalig €25,00 voor je hele studietijd. Hiervoor krijg je korting op je boeken en kan je tevens deelnemen aan alle Mens activiteiten zoals symposia, sportactiviteiten en borrels. Je hebt geen verplichtingen en het is een echte aanvulling op je studententijd! Als je de contributie al hebt betaald bij het bestellen van je studieboeken wordt dit bedrag uiteraard niet in rekening gebracht.

Je kan je inschrijven door onderstaand formulier in te vullen. Daarnaast kan je je inschrijven door de formulieren in te vullen die in de eerste weken van het collegejaar in de Mens-kamer aanwezig zijn. Naast het lidmaatschap kan je ook een automatische incasso tekenen zodat je gebruik kan maken van de bar in de Mens-kamer.

Na het invullen van het formulier krijg je een automatische mail ter bevestiging van je inschrijving. Deze mail bevat een link naar het machtigingsformulier die je moet invullen om je inschrijving af te ronden. Deze mail kan in je spam terechtkomen, dus kijk hier ook goed. Het machtigingsformulier vind je ook hier.

English

To become a member of S.V. Mens you must be studying at VU. Membership costs €25,00 for your entire study period. For this, you get a discount on your books and you can also participate in all Mens activities such as symposia, sports activities and drinks. You have no obligations and it is a natural addition to your student time!

You can register by filling out the form below. In addition, you can register by filling out the forms available in the Mens room during the first weeks of the academic year. Besides the membership, you can also sign a direct debit to use the bar in the Mens-room.

After completing the form below, you will get an automated email confirming your registration. This email also contains the mandate form as listed in the paragraph below. You are obligated to fill in this form in order to successfully complete your registration. It may be the case that this email has been sent to your spam, so be sure to check there if you can't find the email. The mandate/authorization form can also be found here.

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens/Personal data


Contactgegevens/Contact information

Voorwaarden

Iedere student studerend aan de VU mag lid worden van Studievereniging Mens. In overige gevallen bepaalt het bestuur of u toegelaten wordt.

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan lid te willen worden van studievereniging Mens. U gaat akkoord met het betalen van een eenmalige contributie welke € 25,00 bedraagt, indien deze nog niet is betaald.

Door lid te worden ondersteun je een vereniging die tot doel heeft de studenten Medische natuurwetenschappen en de daaropvolgende masters te verenigen en te ondersteunen.

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden gesteld door studievereniging Mens.

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van uw foto’s voor de Mens-site en promotiedoeleinden.

English

Every student studying at the VU may become a member of the Study Association Mens. In other cases, the board decides whether you will be admitted.

By signing this form you agree to become a member of Studievereniging Mens. You agree to pay a one-time membership fee of € 25,00.

By becoming a member you support an association whose purpose is to unite and support Medical Sciences students and subsequent masters.

By signing this form you agree with the privacy conditions set by the study association Mens.

By signing this form you indicate your agreement to the use of your photos for the Mens site and promotional purposes.